Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Kallelse till ordinarie stämma i Stora Askeröns samfällighetsförening

2 juli, 2022 kl. 11:00 12:00

Plats: Skolhuset Stora Askerön

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Mötet behörigen kallat
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av Ordförande och Sekreterare
 5. Val av två justerare
 6. Verksamheten 2021-2022
  1. Ekonomisk redovisning
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Revisionsberättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Ersättning till styrelse och revisorer
 9. Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. Framställningar från styrelse och/eller motioner från medlemmar
 11.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer med suppleant
 13. Val av valberedning
 14.  Övrig information
 15. Uppsättning av stämmoprotokoll                                                                                                                                                                                                                                                          

Väl mött!

Kent Andersson
Ordförande

sv_SESwedish