Stora Askeröns Samfällighetsförening

Vägen på Stora Askerön mellan Buvik och Fiskevik byggdes mellan 1928-1932 som ett A-K projekt (Arbetslöshetskomissionen). Ansvar för vägens skötsel och underhåll hanterades av dåvarande Vägverket.

Efter att Askeröarna fick fast förbindelse med Orust, Lilla Askerön (1961) och Stora Askerön (1971) gjordes en översyn av ansvaret för vägen, från väg 160 och ut till Stora Askerön. Den utfördes av vägsamfälligheterna och Vägverket. Översynen resulterade i att vägen mellan Buvik och Fiskevik övergick från statligt ägande till en gemensamhetsanläggning och Stora Askeröns Samfällighetsförening bildades på hösten 1993.

Vägen från väg 160 och till trevägskorsningen vid klockstapeln på Stora Askerön övergick till Vägverkets, nuvarande Trafikverkets ansvar.      

Protokoll

sv_SESwedish